16pf

De 16pf-vragenlijst (waarbij 16pf staat voor 16 persoonlijkheidsfactoren) is een uiterst effectief middel om inzicht te geven in talent, geschiktheid van een kandidaat voor een welbepaalde functie te bevestigen en ontwikkelingsbehoeften vast te stellen. In tegenstelling tot andere persoonlijkheidstests geeft 16pf een compleet beeld van een individu.

16pf: essentiële informatie voor beslissers

De 16pf geeft een compleet beeld van een individu door persoonlijkheid te meten in zowel professionele als persoonlijke context. De nauwkeurige voorspellingen van (toekomstig) gedrag bieden organisaties het vertrouwen om de juiste beslissingen te nemen bij selectie- en ontwikkelingsvraagstukken. Dit uitgebreide inzicht, samen met meer dan 60 jaar onderzoek en toepassing, hebben geleid tot internationale bekendheid en respect.

De voordelen van 16pf

 • Vermindert risico bij werving & selectie en investeringen in ontwikkelingstrajecten
 • Onthult 16 persoonlijkheidskenmerken die gestructureerd zijn rond de wereldwijd geaccepteerde globale persoonlijkheidsfactoren ‘The Big Five’
 • De validiteit van het 16pf-instrument wordt bevestigd in 2.700 onafhankelijke onderzoeksartikelen
 • Wereldwijd bekend als één van de meest valide voorspellers van menselijk gedrag.
 • U heeft een brede keuze uit verschillende rapportages
 • U kunt gebruik maken van PAN’s functieanalyse en rapportageservice, waardoor uitkomsten op maat worden aangeboden, afhankelijk van uw specifieke behoeften (alleen beschikbaar in het Engels).
 • U heeft snel en gemakkelijk online toegang
 • U kunt de 16pf internationaal toepassen – verkrijgbaar in meer dan 20 talen, allemaal onderzocht en gevalideerd

The Big Five persoonlijkheidsmodel

De uitkomsten van de 16pf-vragenlijst kunnen worden ingedeeld aan de hand van het ‘Big Five’-persoonlijkheidsmodel. Dit model is samengesteld door het onderzoek van Raymond Cattell (zijn tweede orde factoranalyse), onderscheidt vijf globale persoonlijkheidsdimensies en is een wereldwijd geaccepteerd model geworden dat de ontwikkeling van vele andere op eigenschappen gebaseerde beoordelingen heeft beïnvloed. De vijf globale factoren geven een handig overzicht van de persoonlijkheid van een persoon, maar de 16 Primaire Factoren geven betere informatie voor het voorspellen van gedrag en prestaties. Cattells 16pf-vragenlijst is gebaseerd op uitgebreid onderzoek en biedt gebruikers het vertrouwen en de geloofwaardigheid om belangrijke beslissingen over mensen te nemen.

Toepassingen

 • Coaching
 • Leiderschapsontwikkeling
 • Talentidentificatie
 • Teamontwikkeling
 • Loopbaanontwikkeling

Hoe schaf ik het 16pf-instrument aan?

U kunt de 16pf en aanverwante producten alleen gebruiken als u bent gekwalificeerd in de 16pf. Dit betekent dat u de 16pf-kwalificatietraining moet volgen om de 16pf te kunnen gebruiken en aan te schaffen. Bent u psycholoog? Dan kunt u wellicht zonder deelname aan de 16pf training gebruik maken van 16pf.

Kwalificeer u om dit instrument te gebruiken: ontdek 16pf-training

“De 16pf vragenlijst is een prachtige voorspeller van menselijk gedrag. De rapporten voorzien in een objectieve duiding die door de deelnemers in onze trajecten goed herkend wordt en hen diepgaand inzicht geeft in hun persoonlijkheid. Een terugmeldgesprek over de uitkomsten wordt door hen altijd ervaren als een cadeau.”

Floris Lemmen

Senior adviseur en trainer
Het Consulaat